ניצן הורוביץ, המתמודד על ראשות העיר בת"א, ,טוען כי ראש העיר חולדאי מקנה עדיפות לבניה לנכסי יוקרה בקרבת הים, נכסים בבעלות תושבי חוץ (קישור לכתבה). סוגיית הנכסים הריקים בבעלות תושבי חוץ, והנכסים אשר אינם מאוכלסים רב ימות השנה, אכן מעיבה על אופי השכונה והקהילה, אך סוגיה זו אמורה למצוא פתרונה מחוץ לשולחן התכנון האדריכלי, אלא אמורה למצוא פתרונה בצורת מיסוי נכון: יש לבנות אופן חיוב מוגבר …

קראו עוד